• [Australia] Học Bổng Nghiên Cứu Toàn Phần Tại Của Chính Phủ Úc Tại Đại Học Canberra 2018
  HẾT HẠN
  Giới thiệu
  Học bổng được hỗ trợ bởi chính phủ Úc trong kế hoạch đào tạo nghiên cứu RTP dành cho sinh viên quốc tế trong nhiều lĩnh vực.
  Thông tin học bổng

  Học bổng được hỗ trợ bởi chính phủ Úc trong kế hoạch đào tạo nghiên cứu RTP dành cho sinh viên quốc tế trong nhiều lĩnh vực.

  Đại học Canberra nằm ở thủ đô của nước Úc. Trường nằm trong tỉ lệ sinh viên có việc làm cao nhất.

  Bậc học: Nghiên cứu

  Ngành học: Tất cả các ngành

  Giá trị học bổng: 

  • Khoản hỗ trợ hằng năm ($26,682 cho năm 2017) trong vòng 3 năm.
  • Bảo hiểm y tế
  • Chi phí tái định cư và làm luận án
  • Toàn bộ học phí trong 3 năm, tùy theo quyết định từ Ban Học bổng của trường

  Yêu cầu:

  • Là sinh viên quốc tế
  • Có dự định apply, hoặc đã apply theo học chương trình tiến sĩ PhD toàn thời gian
  • Có tối thiểu bằng Cử nhân danh dự bật nhất (H1) hoặc tương đương
  • Chưa từng nhận học bổng của chính phủ Úc quá 6 tháng
  • Có trình độ tiếng Anh phù hợp.

  Hạn chót nộp hồ sơ:

  31/10/2017.

  Phương thức nộp hồ sơ:

  Nộp đơn online tại đây.

  Xem thêm thông tin:

  Xem thêm thông tin tại đây.

  Theo scholarship planet 
  6394
  1 0