• [Bỉ] Học Bổng Đào Tạo Và Thạc Sĩ Toàn Phần Của Chính Phủ Bỉ VLIR – UOS 2018
  Hạn cuối: 30/06/2018

  VLIR-UOS (Ban Hợp tác Đại học - Hội đồng liên trường đại học Cộng đồng nói tiếng Fla-măng của Bỉ) – một nhân tố phi chính phủ của Hợp tác Phát triển Bỉ nhằm để thiết lập các quan hệ đối tác giữa các viện/trường đại học của Bỉ với các đối tác tại các nước đang phát triển thông qua các chương trình hợp tác đại học và học bổng. 

  VLIR-UOS awards scholarships

  A call for scholarship applications is launched every year in November. The deadline depends on the training or Master programme you are applying for. More information on how to apply for a scholarship.

  Watch the video with testimonials from students involved in the trainings and Master programmes:

   

  Video created by KU Leuven

  1439
  0 0