• [Israel] Học Bổng Các Khóa Ngắn Hạn Của Bộ Ngoại Giao Israel 2017
  Hạn cuối: 15/07/2017

  THÔNG TIN HỌC BỔNG TỪ ĐẠI SỨ QUÁN ISRAEL

  Mời các ứng viên đăng kí tham gia học bổng các khóa ngắn hạn của Bộ ngoại giao Israel:

  1. Khóa học “Dinh dưỡng trong môi trường biến đổi toàn cầu” (Nutrition in a changing global environment)
  Thời gian học: 27/08 – 19/09/2017
  Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2017
  Chi tiết: http://bit.ly/scholarship-israel-dinhduong2017

  2. Khóa học “Công nghệ sạch - Công nghệ môi trường, đổi mới và hệ thống quản lí trong phát triển kinh tế địa phương và khu vực” (Clean Technologies – Environmental technology, innovation and management systems as a means for regional and local economic development)
  Thời gian học: 27/08 – 20/09/2017
  Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2017
  Chi tiết: http://bit.ly/scholarship-congnghesach

  3. Khóa học “Doanh nghiệp đổi mới: Từ ‎ý tưởng đến khởi nghiệp” (Innovative Entrepreneurship: From an Idea to Starting a Business)
  Thời gian học: 28/08 – 14/09/2017
  Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2017
  Chi tiết: http://bit.ly/scholarship-israel-tuytuongdenkhoinghiep

  4. Khóa học “Chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em” (Combating Violence against Women and Children)
  Thời gian học: 23/10/2017 –09/11/ 2017
  Hạn nộp hồ sơ: 15/07/2017
  Chi tiết: http://bit.ly/israel-scholarship-chongbaoluc

  2596
  0 0