[Improvement Pill] 3 Thói Quen Sẽ Thay Đổi Cuộc Đời Bạn -- 3 Habits That Will Change Your Life

  • Tắt
  • Trên dưới
  • Cùng dòng
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Thy Nguyễn

Khóa học Tamed đã được thực hiện bởi các Nhân viên của kênh này. Nếu bạn muốn giúp hỗ trợ kênh và giúp tôi tiếp tục tạo nội dung như này hãy nhấn vào đây: https://www.patreon.com/ImprovementPill

Trong bài học này, chúng tôi sẽ giới thiệu 3 trong số những thói quen mạnh mẽ nhất bạn có thể thêm vào cuộc sống của mình. Sau đó, bạn sẽ ngồi xuống và suy nghĩ về thói quen mà bạn sẽ tập trung cho phần còn lại của khóa học này (một thói quen tốt mà bạn sẽ làm việc hàng ngày cho đến khi nó đạt đến ngưỡng tự động)

Đây là bài học số 4 của Khóa học Tamed Để xem (các) bài học trước, nhấp vào đây ngay:

https://www.youtube.com/watch?v=b2njo...         

Xem Video của tôi về Lợi ích của Đọc: https://www.youtube.com/watch?v=xqMoz..

Xem Video của tôi Về Thiền: https://www.youtube.com/watch?v=gvJLm...  

Nếu bạn quan tâm đến việc huấn luyện: Gửi email cho tôi tại [email protected] 

 

------------------------------------------------------------------

 

The Tamed Course was made possible by the Patrons of this channel. If you want to help support the channel, and help me continue to make content like this check out: https://www.patreon.com/ImprovementPill

In this lesson, we're going to cover 3 of the most powerful habits you can add to your life. Then you're going to sit down and think about which habit you're going to focus on for the rest of this course (a good habit that you're going to work on everyday until it hits that line of automaticity)

This is Lesson #4 of the Tamed Course To watch the previous lesson(s) click right here: https://www.youtube.com/watch?v=b2njo...

Check Out My Videos On The Benefits Of Reading: https://www.youtube.com/watch?v=xqMoz...

Check Out My Videos On Meditation: https://www.youtube.com/watch?v=gvJLm...

If You Are Interested In Coaching: Email Me At [email protected] 

Bài viết này được xuất bản bởi Thy Nguyễn, hãy thay YBOX để cám ơn bạn đấy nhé!
Hợp tác cùng YBOX trong tuyển dụng miễn phí trả phí, xem chi tiết tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
  • 3 Habits That Will Change Your Life
  • Improvement Pill
1322
0 0

Tạo thương hiệu cá nhân bằng việc tham gia dịch phụ đề

Những tác phẩm hoặc phụ đề hay sẽ nhận được những phần quà thú vị từ YBOX mỗi tháng

Tham gia ngay
Có thể bạn sẽ thích!