[PragerU] Trường Công Đặc Cách Có Tốt Hơn Trường Công? - Are Charter Schools Better Than Public Schools?

  • Tắt
  • Trên dưới
  • Cùng dòng
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Tờ Rý Boss

Chính xác là các trường charter? Họ có tốt không? Xem video này và tự quyết định nếu họ giúp đỡ hoặc làm tổn thương giáo dục công cộng.

Tài trợ cho PragerU hôm nay: http://l.prageru.com/2eB2p0h

Video này là một phần của dự án hợp tác về kinh doanh và kinh tế với Mạng lưới người tạo nghề. Để tìm hiểu thêm về JCN, hãy truy cập www.jobcreatorsnetwork.com.

------------------

What exactly are charter schools? Are they good for students? Watch this video and decide for yourself if they help or hurt public education.

Donate today to PragerU: http://l.prageru.com/2eB2p0h

This video is part of a collaborative business and economics project with Job Creators Network. To learn more about JCN, visit www.jobcreatorsnetwork.com.

Bài viết này được xuất bản bởi Tờ Rý Boss, hãy thay YBOX để cám ơn bạn đấy nhé!
Hợp tác cùng YBOX trong tuyển dụng miễn phí trả phí, xem chi tiết tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
  • PragerU
  • School
2280
1 0

Tạo thương hiệu cá nhân bằng việc tham gia dịch phụ đề

Những tác phẩm hoặc phụ đề hay sẽ nhận được những phần quà thú vị từ YBOX mỗi tháng

Tham gia ngay
Có thể bạn sẽ thích!