[asapSCIENCE] Tạo Sao Bạn Lúc Nào Cũng Mệt Mỏi?

  • Tắt
  • Trên dưới
  • Cùng dòng
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Công Nguyễn

Phát chán với việc lúc nào cũng mệt mỏi? Đây là một số típ hữu ích dành cho bạn!

Theo dõi cập nhật video hàng tuần:  http://bit.ly/asapsci

NHẬN SÁCH CỦA ASAPSCIENCE : http://asapscience.com/book/

Tạo bởi: Mitchell Moffit and Gregory Brown

Biên tập: Mitchell Moffit, Rachel Salt & Gregory Brown

Minh họa: by: Max Simmons Edited by: Sel Ghebrehiwot

HÃY THEO DÕI CHÚNG TÔI!

Instagram và Twitter: @whalewatchmeplz và @mitchellmoffit

Clickable: http://bit.ly/16F1jeC và http://bit.ly/15J7ube

AsapINSTAGRAM: https://instagram.com/asapscience/

Snapchat: realasapscience

Facebook: http://facebook.com/AsapSCIENCE

Twitter: http://twitter.com/AsapSCIENCE

Tumblr: http://asapscience.tumblr.com 

Vine: tìm từ khóa "AsapSCIENCE" trên vine!

SNAPCHAT  'whalewatchmeplz' và 'pixelmitch'

Video được tạo bởi Mitchell Moffit (twitter @mitchellmoffit) và Gregory Brown (twitter @whalewatchmeplz).

Liên lạc chúng tôi!

ASAPSCIENCE INC.

P.O. Box 93, Toronto P

Toronto, ON, M5S2S6

Tài liệu đọc thêm--

https://www.newscientist.com/article/...

http://www.karger.com/Article/Abstrac...

http://www.independent.co.uk/student/...

http://www.webmd.com/sleep-disorders/...

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10...

http://www.independent.co.uk/student/...

https://en.wikipedia.org/wiki/General...

---

Tired of being tired? Here are some helpful tips!

Subscribe for weekly videos: http://bit.ly/asapsci

GET THE ASAPSCIENCE BOOK: http://asapscience.com/book/

Created by: Mitchell Moffit and Gregory Brown

Written by: Mitchell Moffit, Rachel Salt & Gregory Brown

Illustrated: by: Max Simmons Edited by: Sel Ghebrehiwot

FOLLOW US! Instagram and Twitter: @whalewatchmeplz and @mitchellmoffit

Clickable: http://bit.ly/16F1jeC and http://bit.ly/15J7ube

AsapINSTAGRAM: https://instagram.com/asapscience/

Snapchat: realasapscience

Facebook: http://facebook.com/AsapSCIENCE

Twitter: http://twitter.com/AsapSCIENCE

Tumblr: http://asapscience.tumblr.com 

Vine: Search "AsapSCIENCE" on vine!

SNAPCHAT US 'whalewatchmeplz' and 'pixelmitch'

Created by Mitchell Moffit (twitter @mitchellmoffit) and Gregory Brown (twitter @whalewatchmeplz).

Send us stuff!

ASAPSCIENCE INC.

P.O. Box 93, Toronto P

Toronto, ON, M5S2S6

Further Reading--

https://www.newscientist.com/article/...

http://www.karger.com/Article/Abstrac...

http://www.independent.co.uk/student/...

http://www.webmd.com/sleep-disorders/...

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10...

http://www.independent.co.uk/student/...

https://en.wikipedia.org/wiki/General...

Bài viết này được xuất bản bởi Công Nguyễn , hãy thay YBOX để cám ơn bạn đấy nhé!
Hợp tác cùng YBOX trong tuyển dụng miễn phí trả phí, xem chi tiết tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
  • asapSCIENCE
  • mệt mỏi
  • always tired
310
1 0

Tạo thương hiệu cá nhân bằng việc tham gia dịch phụ đề

Những tác phẩm hoặc phụ đề hay sẽ nhận được những phần quà thú vị từ YBOX mỗi tháng

Tham gia ngay
Có thể bạn sẽ thích!