[BBC Learning English] 5 Mẹo Để Việc Học Trở Nên Thú Vị Hơn -- 5 Tips For Making Studying Fun

  • Tắt
  • Trên dưới
  • Cùng dòng
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Lý Ngọc Huỳnh Nhi

Như chúng ta đã biết, đôi khi việc học một ngôn ngữ có thể là việc khá khó khăn, nhưng cũng là việc rất thú vị - và nếu chúng ta làm cho việc học trở nên thú vị, chúng ta sẽ học tốt hơn. Hãy xem video và cùng nhau rút ra năm mẹo hay để giúp việc học trở nên thú vị hơn. Sau đó, hãy kiểm tra hiểu biết của bạn thông qua câu đố của chúng tôi tại http://www.bbc.co.uk/learningenglish/... [Hình ảnh: Getty Images]

-------------------

We know that sometimes studying a new language can be hard work but it can be fun too – and if we can make our learning experience fun then we learn better. Watch this video to find out five top tips to help make studying more fun. Then test your understanding in our quiz here: http://www.bbc.co.uk/learningenglish/... [Images: Getty Images]

Bài viết này được xuất bản bởi Lý Ngọc Huỳnh Nhi , hãy thay YBOX để cám ơn bạn đấy nhé!
Hợp tác cùng YBOX trong tuyển dụng miễn phí trả phí, xem chi tiết tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
  • BBC Learning English
  • 5 tips for making studying fun
  • 5 mẹo để việc học trở nên thú vị
  • Exam Skills
214
0 0

Tạo thương hiệu cá nhân bằng việc tham gia dịch phụ đề

Những tác phẩm hoặc phụ đề hay sẽ nhận được những phần quà thú vị từ YBOX mỗi tháng

Tham gia ngay
Có thể bạn sẽ thích!