[Proactive Thinker] 5 Mẹo Tiết Kiệm Tiền Thiết Thực | Cách Tiết Kiệm Tiền Hàng Tháng! -- 5 Practical Money Saving Hacks | How To Save More Money Each Month!

  • Tắt
  • Trên dưới
  • Cùng dòng
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Thanh Dang

Tiết kiệm tiền là vấn đề khó khăn đối với hầu hết mọi người, đơn giản vì chúng ta yêu việc chi từng đồng kiếm được. Nhưng tiết kiệm tiền là cách duy nhất cho mọi người có đủ tiền để đầu tư và đạt được tự do tài chính.

Trước khi chi một đồng nào đó từ lương của mình, để ra một phần trăm nào đó trong tài khoản tiết kiệm (nếu bạn không có, tạo một cái). Bạn không được phép dùng số tiền này dưới bất kỳ tình huống nào, cho dù trải qua chuyện gì đi nữa, số tiền này không thể động vào, chỉ có thể dùng để đầu tư. Coi nó như là một phần thuế phải trả, thứ mà bạn phải trả cho dù thích hay không.

Video này giải thích cách thực hiện điều này và chia sẻ 5 mẹo thiết thực.

Cách để đầu tư trong thị trường chứng khoán: https://www.youtube.com/watch?v=YEkpP...

Cách kiếm tiền trên mạng: https://www.youtube.com/watch?v=VwRCZ...

Nghe 2 bộ sách nói ở đây:  http://amzn.to/2sf9dqc

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Saving money is big problem for most people, simply because we love spending every penny we earn. But saving money is the only way for most people to generate enough to invest and achieve the financial freedom.

Before even spending a single penny out of your income, put aside a percentage of it into your saving account (if you don't have one, then make one). You are not allowed to spend this money under any circumstances, no matter what you are going through, this money cannot be spent anywhere, but only can be invested. Consider is to be as part of your taxes, something that have to pay whether you like that or not.

This video explains how to do that and shares 5 practical hacks.

How To Invest In Stock Market: https://www.youtube.com/watch?v=YEkpP...

How To Make Money Online: https://www.youtube.com/watch?v=VwRCZ...

Get 2 Free Audio Books: http://amzn.to/2sf9dqc

Bài viết này được xuất bản bởi Thanh Dang, hãy thay YBOX để cám ơn bạn đấy nhé!
Hợp tác cùng YBOX trong tuyển dụng miễn phí trả phí, xem chi tiết tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
  • youtube
  • saving money
  • rich
  • career
6071
0 0

Tạo thương hiệu cá nhân bằng việc tham gia dịch phụ đề

Những tác phẩm hoặc phụ đề hay sẽ nhận được những phần quà thú vị từ YBOX mỗi tháng

Tham gia ngay
Có thể bạn sẽ thích!