[Econclips] Có Thể Tồn Tại Độc Quyền Trong Thị Trường Tự Do Không? -- Monopoly In A Free Market. Is It Possible

  • Tắt
  • Trên dưới
  • Cùng dòng
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Vân Anh Lê Quý

Độc quyền trong một thị trường tự do - có thể không? Nếu có, có hại cho người tiêu dùng không? Điều gì tạo ra sự độc quyền? Học kinh tế Áo một cách vui vẻ!

Bài giảng của Rothbard:
https: //www.youtube.com/watch? v = H6Opv ...

Âm nhạc trên giấy phép CC:

Kevin MacLeod: Klockworx - phép Creative Commons Attribution (https: //creativecommons.org/licenses/ ...)
Źródło: http: //incompetech.com/music/royalty -...
Nhà soạn nhạc: http://incompetech.com/

Kevin MacLeod: Trang chủ Cơ sở Groove - phép phép Creative Commons Ghi nhận tác giả (https: //creativecommons.org/licenses/ ...)
Źródło: http: //incompetech.com/music/royalty -...
Nhà soạn nhạc: http://incompetech.com/

 

---------------------------------------

Monopoly in a free market - is it possible? If yes, is it harmful for consumers? What creates monopolies? Learn Austrian Economics in a fun way!

Rothbard's lecture:
https: //www.youtube.com/watch? v = H6Opv ...

Music on CC license:

Kevin MacLeod: Klockworx - licensed under Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/)
Source: http: //incompetech.com/music/royalty-...
Artist: http://incompetech.com/

Kevin MacLeod: Home Base Groove - licensed under Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/)
Source: http: //incompetech.com/music/royalty-...
Artist: http://incompetech.com/

Bài viết này được xuất bản bởi Vân Anh Lê Quý, hãy thay YBOX để cám ơn bạn đấy nhé!
Hợp tác cùng YBOX trong tuyển dụng miễn phí trả phí, xem chi tiết tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
  • Econclips
  • Economic
  • Monopoly
166
0 0

Tạo thương hiệu cá nhân bằng việc tham gia dịch phụ đề

Những tác phẩm hoặc phụ đề hay sẽ nhận được những phần quà thú vị từ YBOX mỗi tháng

Tham gia ngay
Có thể bạn sẽ thích!