[Coffee Break] Tập Thể Dục Có Đáng Thời Gian Của Bạn?

 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
Ian Ly

Thời gian bỏ ra để tập gym có đáng với lợi ích sức khỏe của việc giữ thân hình cân đối? Tìm hiểu về tất cả những điều trên trong tập này của Coffee Break! 

Bài báo đã dùng: 

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pme... (sửa lỗi, không phải là BMJ, mà chính xác là tập san y tế PLOS Journal of Medicine, vẫn được bình duyệt)


Thêm những chứng cứ về lợi ích của tập thể dục:
http://www.bmj.com/content/357/bmj.j1944
http://www.bmj.com/cgi/pmidlookup?pmi...
http://www.practiceupdate.com/content...

Các bài nhạc đã dùng theo thứ tự: 

Creative Commons - Love Life
Lewis Ofman - Sucrees
https://soundcloud.com/lewis-ofman

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do all those hours in the gym outweigh the health benefits of being fit? Find all of this out in more in this episode of Coffee Break!

Articles Used:
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pme... (correction, not the BMJ, actually the PLOS Journal of Medicine, still peer-reviewed.)
Further evidence of the benefits of exercise:
http://www.bmj.com/content/357/bmj.j1944
http://www.bmj.com/cgi/pmidlookup?pmi...
http://www.practiceupdate.com/content...

Music used in order of appearance:
Creative Commons - Love Life
Lewis Ofman - Sucrees
https://soundcloud.com/lewis-ofman

Bài viết này được xuất bản bởi Ian Ly, hãy thay YBOX để cám ơn bạn đấy nhé!
Hợp tác cùng YBOX trong tuyển dụng miễn phí trả phí, xem chi tiết tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
 • coffeebreak
 • worth
 • exercise
 • time
 • hours
 • health
 • gym
 • fitness
 • fit
360
0 0

Tạo thương hiệu cá nhân bằng việc tham gia dịch phụ đề

Những tác phẩm hoặc phụ đề hay sẽ nhận được những phần quà thú vị từ YBOX mỗi tháng

Tham gia ngay
Có thể bạn sẽ thích!