[Code.org] Điều Mà Phần Lớn Trường Học Không Dạy -- What Most Schools Don't Teach

  • Tắt
  • Trên dưới
  • Cùng dòng
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Tờ Rý Boss

Tìm hiểu về "siêu năng lực" mới không được dạy trong 90% các trường học ở Mỹ.

Diễn viên Bill Gates, Mark Zuckerberg, will.i.am, Chris Bosh, Jack Dorsey, Tony Hsieh, Drew Houston, Gabe Newell, Ruchi Sanghvi, Elena Silenok, Vanessa Hurst và Hadi Partovi. Đạo diễn Lesley Chilcott, nhà sản xuất điều hành Hadi và Ali Partovi.

Code.org rất có lời cảm ơn đến tất cả các diễn viên và đoàn làm phim, cũng như Microsoft, Google / YouTube, Facebook, Amazon, và Twitter để giúp chúng tôi truyền bá từ

---------------------------------

Learn about a new "superpower" that isn't being taught in 90% of US schools.

Starring Bill Gates, Mark Zuckerberg, will.i.am, Chris Bosh, Jack Dorsey, Tony Hsieh, Drew Houston, Gabe Newell, Ruchi Sanghvi, Elena Silenok, Vanessa Hurst, and Hadi Partovi. Directed by Lesley Chilcott, executive producers Hadi and Ali Partovi.

Code.org owes special thanks to all the cast and the film crew, and also Microsoft, Google/YouTube, Facebook, Amazon, and Twitter for helping us spread the word

Bài viết này được xuất bản bởi Tờ Rý Boss, hãy thay YBOX để cám ơn bạn đấy nhé!
Hợp tác cùng YBOX trong tuyển dụng miễn phí trả phí, xem chi tiết tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
  • Code.org
  • Bill Gate
  • Mark Zuckerberg
  • Code
  • Internet
564
0 0

Tạo thương hiệu cá nhân bằng việc tham gia dịch phụ đề

Những tác phẩm hoặc phụ đề hay sẽ nhận được những phần quà thú vị từ YBOX mỗi tháng

Tham gia ngay
Có thể bạn sẽ thích!