[Freedom in Thought] Cuộc sống của bạn ngắn ngủi thế này đây -- This Is How Short Your Life Is

  • Tắt
  • Trên dưới
  • Cùng dòng
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Kim Anh

Trong video lần này, tôi sẽ nói về sự ngắn ngủi của cuộc đời. Tôi mong bạn mỗi ngày sẽ tiến gần hơn đến ước mơ của mình :)

Sách khuyên đọc: http://amzn.to/2zf0BE5

→Mạng xã hội:

Instagram: https://www.instagram.com/justintht

Twitter: http://twitter.com/justintht

Facebook: https://facebook.com/freedomintht

Blog: http://freedominthought.com

Lời cảm ơn chân thành đến: Faisal Rahman, Daniel Zapata, Jacob Massie, Jonathan Dickson, Kevin Godines, Daniel Stolk, and Nadine Noky! Và cảm ơn bạn đã xem video

Trên kênh này, những video luận là những bài viết luận và được đọc thành văn và minh họa bằng hình vẽ. Mục đích là để người xem suy nghĩ theo cách khác hoặc sâu hơn về chủ đề nhằm tạo ra những bài học bổ ích. Những bài học được đưa ra chỉ là sự đơn giản hóa vấn đề của tôi và không phản ánh quan điểm của người nghiên cứu.

In this video essay, I reflect on the shortness of life. I hope you're moving closer towards your ultimate dream every day. :)

✦✧✦✧✦✧✦✧✦

My Book Recommendations: http://amzn.to/2zf0BE5

→Social Media

Instagram: https://www.instagram.com/justintht

Twitter: http://twitter.com/justintht

Facebook: https://facebook.com/freedomintht

Blog: http://freedominthought.com

A big thanks to my patreon supporters: Faisal Rahman, Daniel Zapata, Jacob Massie, Jonathan Dickson, Kevin Godines, Daniel Stolk, and Nadine Noky! As always, thanks for watching!

__ On this channel, video essays are written essays that are read aloud and animated. The goal is to make the viewer think differently or deeper about a topic and attempt to provide some educational value. Any studies mentioned in a video are simply my interpretation of them and do not necessarily reflect the views of the researchers

 

Bài viết này được xuất bản bởi Kim Anh, hãy thay YBOX để cám ơn bạn đấy nhé!
Hợp tác cùng YBOX trong tuyển dụng miễn phí trả phí, xem chi tiết tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
  • Freedom in Thought
  • This Is How Short Your Life Is
  • Cuộc sống của bạn ngắn ngủi thế này đây
  • Life
  • Cuộc sống
393
0 0

Tạo thương hiệu cá nhân bằng việc tham gia dịch phụ đề

Những tác phẩm hoặc phụ đề hay sẽ nhận được những phần quà thú vị từ YBOX mỗi tháng

Tham gia ngay
Có thể bạn sẽ thích!