[Kurzgesagt - In a Nutshell] Giải Thích Về Hố Đen | Từ Khi Sinh Ra Đến Khi Biến Mất -- Black Holes Explained | From Birth to Death

  • Tắt
  • Trên dưới
  • Cùng dòng
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Tờ Rý Boss

Hố đen. Hãy nói về chúng nào!

Hỗ trợ chúng tôi trên Patreon để chúng tôi có thể làm nhiều thứ hơn: https://www.patreon.com/Kurzgesagt?ty=h

Nhận âm nhạc của video ở đây:

https: //soundcloud.com/epicmountain/b ...

https: //epicmountainmusic.bandcamp.co ...

http://epic-mountain.com

 

Wakelet: https://wakelet.com/wake/42ji9UMJzN?v=st

Hoặc theo dõi chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc Reddit:

http://kurzgesagt.org
https://www.reddit.com/r/kurzgesagt
https://www.facebook.com/Kurzgesagt
https://twitter.com/Kurz_Gesagt

 

-----------------------------------------------------

Black holes. Lets talk about them.

Support us on Patreon so we can make more stuff: https://www.patreon.com/Kurzgesagt?ty=h

Get the music of the video here:

https: //soundcloud.com/epicmountain/b ...

https: //epicmountainmusic.bandcamp.co ...

http://epic-mountain.com

 

Wakelet: https://wakelet.com/wake/42ji9UMJzN?v=st

Or follow us on social media or reddit:

http://kurzgesagt.org
https://www.reddit.com/r/kurzgesagt
https://www.facebook.com/Kurzgesagt
https://twitter.com/Kurz_Gesagt

Bài viết này được xuất bản bởi Tờ Rý Boss, hãy thay YBOX để cám ơn bạn đấy nhé!
Hợp tác cùng YBOX trong tuyển dụng miễn phí trả phí, xem chi tiết tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
  • Kurzgesagt - In a Nutshell
  • Hố Đen
  • Black Holes
127
0 0

Tạo thương hiệu cá nhân bằng việc tham gia dịch phụ đề

Những tác phẩm hoặc phụ đề hay sẽ nhận được những phần quà thú vị từ YBOX mỗi tháng

Tham gia ngay
Có thể bạn sẽ thích!