[PragerU] Khoa Học Có Tranh Cãi Chống Lại Đức Chúa Trời Hay Không?- Does Science Argue For Or Against God?

  • Tắt
  • Trên dưới
  • Cùng dòng
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Thùy Vân

Khoa Học Có Chống Lại Đức Chúa Trời Hay Không?

Tại sao chúng ta lại ở đây? Nghĩa đen. Khoa học mới nhất nói chúng ta không nên. Nó nói rằng cơ hội cuộc sống tồn tại là nhỏ hơn không. Vì vậy, khoa học là mối đe dọa lớn nhất đối với ý tưởng Thiết kế của Thần hay Khoa học là nhà vận động lớn nhất của nó? Nhà giảng dậy và tác giả, Eric Metaxas, đưa ra câu hỏi hấp dẫn này và đưa ra một câu trả lời rất bất ngờ và đầy thách thức.

Văn bản của khóa học này đã được chuyển thể từ một bài báo của Wall Street Journal do Eric Metaxas viết vào ngày 25 tháng 12 năm 2014. http://www.wsj.com/articles/eric-meta...

Does Science Argue for or against God?

Why are we here? Literally. The latest science says we shouldn’t be. It says that the chance life exists at all is less than zero. So, is science the greatest threat to the idea of Intelligent Design or is science its greatest advocate? Best-selling author and lecturer, Eric Metaxas, poses this intriguing question and comes up with a very unexpected and challenging answer.

The text of this course was adapted from a Wall Street Journal piece written by Eric Metaxas on December 25, 2014. http://www.wsj.com/articles/eric-meta...

 

Bài viết này được xuất bản bởi Thùy Vân , hãy thay YBOX để cám ơn bạn đấy nhé!
Hợp tác cùng YBOX trong tuyển dụng miễn phí trả phí, xem chi tiết tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
  • Science
  • God
3138
0 0

Tạo thương hiệu cá nhân bằng việc tham gia dịch phụ đề

Những tác phẩm hoặc phụ đề hay sẽ nhận được những phần quà thú vị từ YBOX mỗi tháng

Tham gia ngay
Có thể bạn sẽ thích!