[Khởi Nghiệp #01] Làm Thế Nào Để Bắt Đầu? - How To Start A Startup?

  • Tắt
  • Trên dưới
  • Cùng dòng
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Phong Nguyễn

Sam Altman, Chủ tịch tổ chức Y Combinator, và Dustin Moskovitz, Người đồng sáng lập Facebook, Asana, và Good Ventures, khởi động chương trình Làm thế nào để bắt đầu một khóa học Startup. Sam bao gồm 2 trong số 4 lĩnh vực chính: Ý tưởng, Sản phẩm, Đội và Thực hiện; và Dustin bàn về lý do tại sao để bắt đầu một Startup. Xem các trang trình bày và bài đọc tại startupclass.samaltman.com/courses/lec01/

Thảo luận bài giảng này: https: //startupclass.co/courses/how-t ...

-------------------

Sam Altman, President of Y Combinator, and Dustin Moskovitz, Cofounder of Facebook, Asana, and Good Ventures, kick off the How to Start a Startup Course. Sam covers the first 2 of the 4 Key Areas: Ideas, Products, Teams and Execution; and Dustin discusses Why to Start a Startup. See the slides and readings at startupclass.samaltman.com/courses/lec01/

Discuss this lecture: https://startupclass.co/courses/how-t...

Bài viết này được xuất bản bởi Phong Nguyễn, hãy thay YBOX để cám ơn bạn đấy nhé!
Hợp tác cùng YBOX trong tuyển dụng miễn phí trả phí, xem chi tiết tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
  • Start-up
  • Start
896
1 0

Tạo thương hiệu cá nhân bằng việc tham gia dịch phụ đề

Những tác phẩm hoặc phụ đề hay sẽ nhận được những phần quà thú vị từ YBOX mỗi tháng

Tham gia ngay
Có thể bạn sẽ thích!