[Khởi Nghiệp #02] Đội Ngũ Và Thực Thi - Team and Execution | Sam Altman

  • Tắt
  • Trên dưới
  • Cùng dòng
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Phong Nguyễn

Sam Altman kết thúc "Ý tưởng, Sản phẩm, Đội Ngũ và Thực hiện" bằng cách bao gồm Đội và Thực hiện, trong Bài giảng 2 của Làm thế nào để Bắt đầu Khởi động.

Slide bài giảng: Google Drive

-------------

Sam Altman finishes up "Ideas, Products, Teams and Execution" by covering Team and Execution, in Lecture 2 of How to Start a Startup.

See the slides and readings at startupclass.samaltman.com/courses/lec02/

 

Bài viết này được xuất bản bởi Phong Nguyễn, hãy thay YBOX để cám ơn bạn đấy nhé!
Hợp tác cùng YBOX trong tuyển dụng miễn phí trả phí, xem chi tiết tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
  • Start-up
  • #02
1688
0 0

Tạo thương hiệu cá nhân bằng việc tham gia dịch phụ đề

Những tác phẩm hoặc phụ đề hay sẽ nhận được những phần quà thú vị từ YBOX mỗi tháng

Tham gia ngay
Có thể bạn sẽ thích!