[ Kurzgesagt – In a Nutshell] Liệu Liên Minh Châu Âu Có Giá Trị Hay Chúng Ta Nên Dừng Nó Lại?

  • Tắt
  • Trên dưới
  • Cùng dòng
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Phượng Thái

Video này có thể sẽ không làm mọi người vui vẻ. Có thể vì những lí do trái ngược nhau. Một vài người muốn ít hội nhập về chính trị và kinh tế, số khác lại muốn làm điều đó nhiều hơn. Một số thì muốn dừng việc nhập cư, trong khi đó số khác muốn hội nhập tốt hơn để thay thế.  Một số muốn một quân đội Châu Âu, số còn lại muốn giải tán Nato. Và hầu hết sẽ có một tập hợp các ý kiến ​​khác nhau về tất cả những điều đó. Cũng giống như vậy cho nhóm của chúng tôi, chúng tôi không cùng chia sẻ chung một tầm nhìn đối với châu Âu và thế giới.

Chúng tôi đã cố gắng hết sức để trình bày các khía cạnh khác nhau và quan điểm, trong khi công bằng và trung lập nhất có thể. Nhưng rõ ràng chúng ta không thể đi sâu vào chi tiết trong một đoạn video chỉ dài 7 phút. Chúng tôi cũng đánh dấu rõ ràng nơi chúng tôi đang đưa ra ý kiến ​​của chúng tôi. Các nguồn chúng tôi sử dụng nằm trong mô tả video.

Năm ngoái đã dạy chúng ta rằng chúng ta phải cố gắng hết sức để đưa mọi người trở lại cuộc đàm phán một lần nữa và ngừng la hét với nhau. Tất cả chúng ta có thể đã làm tốt công việc này trong quá khứ, Kurzgesagt cũng vậy. Mọi người đến từ một nơi khác nhau và có ý tưởng khác nhau về nơi mà thế giới nên đến và làm thế nào để giải quyết vấn đề của chúng tôi. Và miễn là chúng ta cố gắng dựa trên ý kiến ​​của chúng ta về sự thật thì điều đó hoàn toàn tốt đẹp. Cuối cùng tất cả chúng ta đều phải chia sẻ hành tinh này với nhau.

____

Nguồn

SOURCES: population EU: http://bit.ly/2mMm4Cy

GDP EU: http://bit.ly/2ouh1mL

largest Market EU: http://bit.ly/1FhL3jv

creation of the European Union: http://bit.ly/2cnX6Dg

Franco-German Rivalry: http://bit.ly/2nw7uxC

easy travel: http://bit.ly/2neE9oT

cheap telecommunications: http://bit.ly/1MfZsRZ http://bit.ly/2nUsOKj

EU vs. Apple: http://bit.ly/2bOwMln http://reut.rs/2cafPTv

EU vs. Microsoft: http://bit.ly/2nwfYVr http://econ.st/2oTo0d1

EU vs. Facebook: http://bit.ly/1FUc1iu http://bit.ly/2olVXA2

Number of scientists and research output: http://bit.ly/2nqHkek http://bit.ly/2neJEnD http://go.nature.com/1d1HQWc http://bit.ly/2mMfcFc

Election turnouts: http://bit.ly/1OK06oG http://bit.ly/2oXzQTi

Transparency: http://bit.ly/2ouxsPR http://bit.ly/2o1SicC 

Civil Society Europe: http://bit.ly/2oTW4pA

refugee crisis: http://bit.ly/2bOZCn4 http://bit.ly/1Nkj485

Oxford Refugee Studies Centre: http://bit.ly/2nA1INa

Why Muslims fail to integrate in christian heritage societies: http://amzn.to/2o96mhB

The Failure of Multiculturalism: http://fam.ag/1R3ibj1

France and its Muslims: http://fam.ag/1jBLUCm

Immigration and the Challenges of Integration http://bit.ly/1RqJot8

Don't Fear Muslim Immigrants: http://fam.ag/2kHbjfb

News deeply: http://bit.ly/2ij4j8n

Economist: http://econ.st/2nULVnD

some countries have accepted more refugees: http://bit.ly/1A4Ljx8

Discrimination of immigrants: EU Agency for Fundamental Human Rights: http://bit.ly/1Mj4A7F

Princeton: http://bit.ly/2o2JGiY

Challenges for the EU EU development beyond NATO: http://bit.ly/2kvZ73G

Third largest military in the world: http://bit.ly/2neTaXP http://bit.ly/2o2122s 

Trade boost: http://bit.ly/2nIbnQv http://bit.ly/1TNJ5dn

12% higher GDP: http://bit.ly/2nwzGAE

Eurostat/ Economy: http://bit.ly/23kKY7L

cost of labour: http://bit.ly/1PPLTU2

shares in economy for production: http://bit.ly/2o2fxn9

shares in economy for tourism: http://bit.ly/2nwFav1

shares in economy for fishing: http://bit.ly/2ouKFbq

forestry in the EU: http://bit.ly/2nIbPOV

Eurozone crisis: http://bit.ly/2ouGJY5

Explanation of the debt crisis by The Balance, a financial advice website: http://bit.ly/2o7kbjW

Eurocrisis Monitor: http://bit.ly/2oUaXYH

Future of Europe: http://bit.ly/2mKCPJV

________________________________

This video will probably not make everybody happy. Probably for completely opposite reasons. Some people want less political and economic integration, some want more of it. Some want to stop immigration, others want better integration instead. Some want an EU army, others want to disband Nato. And most will have a collection of different opinions about all of that. It’s the same for our team, we don’t all share the same vision for Europe and the world. We tried our best to present different sides and view points, while being fair and as neutral as possible. But obviously we can’t go into too much detail in a video that is only 7 minutes long. We also clearly marked where we are stating our opinion. The sources we used are in the video description. The last year has taught us that we have to try our best to get everybody back to the table again and stop screaming at each other. We all could have done a better job at this in the past, Kurzgesagt too. Everybody comes from a different place and has different ideas of where the world should go and how to tackle our problems. And as long as we are trying to base our opinions on facts then that is completely fine. In the end we all have to share this planet with each other.

 

Bài viết này được xuất bản bởi Phượng Thái, hãy thay YBOX để cám ơn bạn đấy nhé!
Hợp tác cùng YBOX trong tuyển dụng miễn phí trả phí, xem chi tiết tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
  • Kurzgesagt – In a Nutshell
  • Is the European Union Worth It Or Should We End It?
207
0 0

Tạo thương hiệu cá nhân bằng việc tham gia dịch phụ đề

Những tác phẩm hoặc phụ đề hay sẽ nhận được những phần quà thú vị từ YBOX mỗi tháng

Tham gia ngay
Có thể bạn sẽ thích!