[Kurzgesagt – In a Nutshell] Sự Nổi Dậy Của Máy Móc | Sự Tự Động Hóa Lần Này Có Gì Khác? -- The Rise of the Machines | Why Automation is Different this Time?

  • Tắt
  • Trên dưới
  • Cùng dòng
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Kiim242

Tự động hóa trong Thời đại Thông tin là khác nhau.

Những cuốn sách mà chúng tôi đã sử dụng cho video này:

Sự trỗi dậy của robot: http://amzn.to/2sFQTed

Thời đại của máy móc: http://amzn.to/2szATee

Ủng hộ chúng tôi trên Patreon để chúng tôi có thể tạo nhiều video hơn (và nhận được các nội dung thú vị): https://www.patreon.com/Kurzgesagt?ty=h

Bản phác hoạ Robot & sách Kurzgesagt ở đây: http://bit.ly/1P1hQIH

Âm nhạc của video ở đây:

Soundcloud: http://bit.ly/2sfwlJf
Bandcamp: http://bit.ly/2r17DNc
Facebook: http://bit.ly/2qW6bY4

- Nghiên cứu về tự động hóa công việc trong hai thập kỷ tới:http://bit.ly/1mj2qSJ

 

---------------------------------------

 

Automation in the Information Age is different.

Books we used for this video:

The Rise of the Robots: http://amzn.to/2sFQTed

The Second Machine Age: http://amzn.to/2szATee

Support us on Patreon so we can make more videos (and get cool stuff in return): https://www.patreon.com/Kurzgesagt?ty=h

Robot Poster & Kurzgesagt merch here: http://bit.ly/1P1hQIH

The music of the video here: Soundcloud: http://bit.ly/2sfwlJf

Bandcamp: http://bit.ly/2r17DNc

Facebook: http://bit.ly/2qW6bY4

– Study about job automation in the next two decades: http://bit.ly/1mj2qSJ

Bài viết này được xuất bản bởi Kiim242, hãy thay YBOX để cám ơn bạn đấy nhé!
Hợp tác cùng YBOX trong tuyển dụng miễn phí trả phí, xem chi tiết tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
  • Kurzgesagt – In a Nutshell
589
0 0

Tạo thương hiệu cá nhân bằng việc tham gia dịch phụ đề

Những tác phẩm hoặc phụ đề hay sẽ nhận được những phần quà thú vị từ YBOX mỗi tháng

Tham gia ngay
Có thể bạn sẽ thích!