[Music] Kygo - Stay ft. Maty Noyes

  • Tắt
  • Trên dưới
  • Cùng dòng
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Lý Ngọc Huỳnh Nhi

Nghệ sĩ: Kygo 

Bài hát: Stay

Giám đốc sản xuất: Jason Beattle

Chỉ đạo sản xuất: Brooke McDaniel

Nhà sản xuất: Ramble West

---------

Artist: Kygo

Track: Stay

Director: Jason Beattie

Producer: Brooke McDaniel

Production Company: Ramble West

Bài viết này được xuất bản bởi Lý Ngọc Huỳnh Nhi , hãy thay YBOX để cám ơn bạn đấy nhé!
Hợp tác cùng YBOX trong tuyển dụng miễn phí trả phí, xem chi tiết tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
  • #KygoOfficialVEVO
  • #Stay
  • #MatyNoyes
  • #Kygo
639
0 0

Tạo thương hiệu cá nhân bằng việc tham gia dịch phụ đề

Những tác phẩm hoặc phụ đề hay sẽ nhận được những phần quà thú vị từ YBOX mỗi tháng

Tham gia ngay
Có thể bạn sẽ thích!