[Kỹ Năng Nghề Nghiệp] Mức Lương Mong Muốn Của Bạn Là Gì? -- What Are Your Salary Expectations? | Career Cake

  • Tắt
  • Trên dưới
  • Cùng dòng
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Linh Linh

Những lời khuyên về nghề nghiệp và phỏng vấn của Aimee Bateman từ http://www.careercake.com trong sự cộng tác với Firebrand Talent Search. Trong vlog này, Aimee khuyên những người đang tìm việc cách để trả lời câu hỏi "Mức lương mong muốn của bạn là gì?" trong một cuộc phỏng vấn.

-----------------------------------------------

Career and interview advice from Aimee Bateman of http://www.careercake.com in collaboration with Firebrand Talent Search. In this vlog, Aimee advices job seekers how to answer the question "what are your salary expectation" during an interview.

 

Bài viết này được xuất bản bởi Linh Linh , hãy thay YBOX để cám ơn bạn đấy nhé!
Hợp tác cùng YBOX trong tuyển dụng miễn phí trả phí, xem chi tiết tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
  • Salary
  • Interview
  • Kỹ Năng Nghề Nghiệp
159
0 0

Tạo thương hiệu cá nhân bằng việc tham gia dịch phụ đề

Những tác phẩm hoặc phụ đề hay sẽ nhận được những phần quà thú vị từ YBOX mỗi tháng

Tham gia ngay
Có thể bạn sẽ thích!