[PragerU] Một Quốc Gia Giữa Sa Mạc Có Thể GIải Quyết Vấn Nạn Thiếu Nước Không? -- Can a Desert Nation Solve the World's Water Shortage?

  • Tắt
  • Trên dưới
  • Cùng dòng
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Việt Phương

Từ California đến Châu Phi, chúng ta đang đối diện với vấn đề thiếu nước trên toàn cầu. Nhưng một quốc gia bé nhỏ, nằm giữa sa mạc, đã tìm ra một giải pháp đáng chú ý. Quốc gia nào vậy? Và liệu ta có lặp lại được thành công đó? Doanh nhân và là tác giả bán sách chạy trên tờ New York Times- Seth Siegel sẽ giải thích điều này.

Ủng hộ cho PragerU:http://l.prageru.com/2eB2p0h

Đọc cuốn "Let thể be water" của tác giả Seth Siegel tại:  http://l.prageru.com/2el6beN 

Tham gia Prager United để có nhận đồ hàng quý, truy cập ngay vào video của chúng tôi để nhận một cuộc gọi TownHall hàng năm với Dennis Prager!: http://l.prageru.com/2c9n6ys 

Truy cập trang sau để tải các video, nhận quà giveaway miễn phí và nhận thông báo trên điện thoại: https://optin.mobiniti.com/prageru

Hỗ trợ PragerU tại đây: https://www.classy.org/checkout/donat...

Truy cập đường link mua hàng trên Amazon này để ủng hộ một phần trăm nhỏ cho PragerU: https://www.classy.org/checkout/donat...

Các mạng xã hội của Prager U: http://www.prageru.com https://www.facebook.com/prageru  https://twitter.com/prageru  https://instagram.com/prageru/ 

--------------------------------------------------------------

From California to Africa, we are facing a global water shortage. But one tiny country, in the middle of a desert, has found remarkable solutions. Which country? And can we replicate its success? Businessman and New York Times bestselling author Seth Siegel explains.

Donate today to PragerU: http://l.prageru.com/2eB2p0h

Read Seth Siegel's New York Times bestseller, "Let There Be Water": http://l.prageru.com/2el6beN

Join Prager United to get new swag every quarter, exclusive early access to our videos, and an annual TownHall phone call with Dennis Prager! http://l.prageru.com/2c9n6ys

Join PragerU's text list to have these videos, free merchandise giveaways and breaking announcements sent directly to your phone! https://optin.mobiniti.com/prageru

You can support PragerU by clicking here: https://www.classy.org/checkout/donat....

Free videos are great, but to continue producing high-quality content, contributions--even small ones--are a must! Do you shop on Amazon? Click https://smile.amazon.com and a percentage of every Amazon purchase will be donated to PragerU. Same great products. Same low price. Shopping made meaningful.

VISIT PragerU! http://www.prageru.com

FOLLOW us! PragerU is on Snapchat! Facebook: https://www.facebook.com/prageru Twitter: https://twitter.com/prageru Instagram: https://instagram.com/prageru/

JOIN PragerFORCE! For Students: http://l.prageru.com/2aozfkP

Sponsor a Student: http://l.prageru.com/2aoz2ht

JOIN our Educators Network! http://l.prageru.com/2aoz2y9

Bài viết này được xuất bản bởi Việt Phương, hãy thay YBOX để cám ơn bạn đấy nhé!
Hợp tác cùng YBOX trong tuyển dụng miễn phí trả phí, xem chi tiết tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
  • israel
  • water
  • PragerU
1904
0 1

Tạo thương hiệu cá nhân bằng việc tham gia dịch phụ đề

Những tác phẩm hoặc phụ đề hay sẽ nhận được những phần quà thú vị từ YBOX mỗi tháng

Tham gia ngay
Có thể bạn sẽ thích!