[Psych2Go] Sáu Kiểu Cô Đơn

  • Tắt
  • Trên dưới
  • Cùng dòng
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Kiều Linh

Cô đơn là loại cảm giác phức tạp và thường không mấy dễ chịu. Thông thường, cô đơn sẽ bao gồm những cảm giác buồn bực vì thiếu kết nối hay tương tác với những người xung quanh, cả trong hiện tại và tương lai. Hơn nữa, cảm giác cô đơn cũng có thể đến ngay cả khi có rất nhiều người khác xung quanh ta. Có sáu loại cô đơn chủ yếu mà người ta thường gặp.


Xem nhiều video của Psych2Go tại: http://youtube.com/psych2go

Thiết kế và chỉnh sửa bởi Joy: http://www.instagram.com/joyzarts
Thuyết minh bởi lilyloo: http://www.youtube.com/channel/UCiMhc6xKFcNiB7zViatsCcw

 

------------------------------

Loneliness is a complex and usually unpleasant emotional response to isolation. Loneliness typically includes anxious feelings about a lack of connection or communication with other beings, both in the present and extending into the future. As such, loneliness can be felt even when surrounded by other people.There are 6 different ways you can feel lonely.

More Psych2Go here: http://youtube.com/psych2go

Art + editing by Joy: http://www.instagram.com/joyzarts
Voiceover by lilyloo: http://www.youtube.com/channel/UCiMhc6xKFcNiB7zViatsCcw

Bài viết này được xuất bản bởi Kiều Linh, hãy thay YBOX để cám ơn bạn đấy nhé!
Hợp tác cùng YBOX trong tuyển dụng miễn phí trả phí, xem chi tiết tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
  • Psych2Go
  • 6 Types of Loneliness
  • Cô đơn
196
0 0

Tạo thương hiệu cá nhân bằng việc tham gia dịch phụ đề

Những tác phẩm hoặc phụ đề hay sẽ nhận được những phần quà thú vị từ YBOX mỗi tháng

Tham gia ngay
Có thể bạn sẽ thích!