[Simon Sinek] Tại sao bạn luôn phải là người phát biểu cuối cùng? -- Why you should always be the last to speak?

  • Tắt
  • Trên dưới
  • Cùng dòng
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Kiều Linh

Bài nói "Là người phát biểu cuối cùng": Simon Sinek nói về tầm quan trọng của việc hãy lắng nghe ý kiến của người khác trước tiên rồi mới đưa ra ý kiến của mình, cho rằng những nhà lãnh đạo giỏi nhất phải biết làm chủ kỹ năng là người phát biểu cuối cùng.

► Xem những video truyền cảm ứng của chúng tôi tại đây:
https://www.goalcast.com/epic-inspira...

► Theo dõi tại đây:
https://goo.gl/wTKGC4

Chia sẻ video. Truyền đi động lực.

------------------------------
Be The Last to Speak speech: Simon Sinek talks about the importance of first listening to the opinion of others before making your own, arguing that the best leaders are the ones who master the skill of being the last to speak.

► Watch all our inspirational videos:
https://www.goalcast.com/epic-inspira...

► Subscribe Here:
https://goo.gl/wTKGC4

Share this video. Spread the motivation.

Bài viết này được xuất bản bởi Kiều Linh, hãy thay YBOX để cám ơn bạn đấy nhé!
Hợp tác cùng YBOX trong tuyển dụng miễn phí trả phí, xem chi tiết tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
  • Simon Sinek
  • The last to speak
  • leader
  • phát biểu
460
0 0

Tạo thương hiệu cá nhân bằng việc tham gia dịch phụ đề

Những tác phẩm hoặc phụ đề hay sẽ nhận được những phần quà thú vị từ YBOX mỗi tháng

Tham gia ngay
Có thể bạn sẽ thích!