[Skillshare] Bạn Ở Trên Hay Dưới Mức Trung Bình ?

  • Tắt
  • Trên dưới
  • Cùng dòng
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Trần Khoi

Bạn như thế nào so với mức trung bình ?

 

Tạo bởi: Mitchell Moffit và Gregory Brown

Người viết: Rachel Salt & Mitchell Moffit

Minh họa bởi: Max Simmons

Sản xuất bởi: Rachel Salt & Gregory Brown

Chỉnh sửa: Sel Ghebrehiwot & Mitchell Moffit

 

----------------------------------------------------

 

How do you compare to the average?

 

Created by: Mitchell Moffit and Gregory Brown

Written by: Rachel Salt & Mitchell Moffit

Illustrated by: Max Simmons

Produced by: Rachel Salt & Gregory Brown

Edited by: Sel Ghebrehiwot & Mitchell Moffit

Bài viết này được xuất bản bởi Trần Khoi, hãy thay YBOX để cám ơn bạn đấy nhé!
Hợp tác cùng YBOX trong tuyển dụng miễn phí trả phí, xem chi tiết tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
  • Skillshare
  • Bạn ở trên hay dưới mức trung bình
  • Are you above or below average
  • skill
245
0 0

Tạo thương hiệu cá nhân bằng việc tham gia dịch phụ đề

Những tác phẩm hoặc phụ đề hay sẽ nhận được những phần quà thú vị từ YBOX mỗi tháng

Tham gia ngay
Có thể bạn sẽ thích!