[TED-Ed] Câu Hỏi Về Bằng Sáng Chế Gen Con Người

 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
Yến Nhi

Học những gì bạn muốn học với Skillshare miễn phí trong hai tháng tại http://skl.sh/wendover2

Đăng ký Half tại Interesting (Kênh khác từ Wendover Productions): https: //www.youtube.com/halfasinteres ...

Ghé nghe thử podcast của tôi với Brian từ Real Engineering:

https: //itunes.apple.com/us/podcast/s ... (liên kết trên iTunes)

https: //www.youtube.com/channel/UC_10 ... (liên kết YouTube)

Hỗ trợ các sản phẩm Wendover trên Patreon: https: //www.patreon.com/wendoverprodu ...

Nhận áo thun Wendover Productions với giá $ 20: https: //store.dftba.com/products/wend ...

Youtube: http: //www.YouTube.com/WendoverProduc ...

Twitter: http://www.Twitter.com/WendoverPro

Email: [email protected]

Reddit: http://Reddit.com/r/WendoverProductions

Hoạt học bởi Josh Sherrington (https://www.youtube.com/heliosphere)

Âm thanh của Graham Haerther (http://www.Haerther.net)

Hình thu nhỏ của Joe Cieplinski (http://joecieplinski.com/)

Âm nhạc: "Stale Mate" của Jingle Punks, "Night Music" của Kevin MacLeod, "Thoughtful" của Lee Rosevere, "Cylinder Two" của Chris Zabriskie, "Precipice" của Twin Queen Musicom

Ảnh Gạo Vàng từ Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế

Lời cảm ơn chân thành tới những người ủng hộ Patreon: M, Pete, Ken Lee, Victor Zimmer, Paul Jihoon Choi, Dylan Benson, Etienne Deschamps, Donald, Chris Allen, Abil Abdulla, Anson Leng, John & Becki Johnston, Connor J Smith, Arkadiy Kulev, Hagai Bloch Gabot, William Chappell, Eyal Matsliah, Joseph Bull, Marcelo Alves Vieira, Hank Green, Plinio Correa, Brady Bellini

------------------------------------------------

Learn what you want to learn with Skillshare for free for two months at http://skl.sh/wendover2

Subscribe to Half as Interesting (The other channel from Wendover Productions): https://www.youtube.com/halfasinteres...

Check out my podcast with Brian from Real Engineering:

https://itunes.apple.com/us/podcast/s... (iTunes link)

https://www.youtube.com/channel/UC_10... (YouTube link)

Support Wendover Productions on Patreon: https://www.patreon.com/wendoverprodu...

Get a Wendover Productions t-shirt for $20: https://store.dftba.com/products/wend...

Youtube: http://www.YouTube.com/WendoverProduc...

Twitter: http://www.Twitter.com/WendoverPro

Email: [email protected]

Reddit: http://Reddit.com/r/WendoverProductions

Animation by Josh Sherrington (https://www.youtube.com/heliosphere)

Sound by Graham Haerther (http://www.Haerther.net)

Thumbnail by Joe Cieplinski (http://joecieplinski.com/)

Music: "Stale Mate" by Jingle Punks, "Night Music" by Kevin MacLeod, "Thoughtful" by Lee Rosevere, "Cylinder Two" by Chris Zabriskie, "Precipice" by Twin Musicom

Golden Rice photo courtesy International Rice Research Institute

Big thanks to Patreon supporters: M, Pete, Ken Lee, Victor Zimmer, Paul Jihoon Choi, Dylan Benson, Etienne Deschamps, Donald, Chris Allen, Abil Abdulla, Anson Leng, John & Becki Johnston, Connor J Smith, Arkadiy Kulev, Hagai Bloch Gabot, William Chappell, Eyal Matsliah, Joseph Bull, Marcelo Alves Vieira, Hank Green, Plinio Correa, Brady Bellini

Bài viết này được xuất bản bởi Yến Nhi, hãy thay YBOX để cám ơn bạn đấy nhé!
Hợp tác cùng YBOX trong tuyển dụng miễn phí trả phí, xem chi tiết tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
 • gene
 • gen
 • bằng sáng chế
 • sáng chế
 • biến đổi gen
 • genetically modified
 • TED-Ed
 • The Gene Patent Question
433
0 0

Tạo thương hiệu cá nhân bằng việc tham gia dịch phụ đề

Những tác phẩm hoặc phụ đề hay sẽ nhận được những phần quà thú vị từ YBOX mỗi tháng

Tham gia ngay
Có thể bạn sẽ thích!