[TED-Ed] Sự Căng Thẳng Ảnh Hưởng Đến Bộ Não Của Chúng Ta Như Thế Nào

  • Tắt
  • Trên dưới
  • Cùng dòng
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Linh Linh

Căng thẳng không phải luôn luôn là điều xấu; nó có thể hữu ích trong việc bùng nổ năng lượng và sự tập trung, giống như khi bạn đang chơi một môn thể thao có tính cạnh tranh hay phait phát biểu trước đám đông. Nhưng nếu nó cứ tiếp diễn như vậy, nó thực sự sẽ ảnh hưởng đến bộ não của bạn. Madhumita chỉ ra rằng căng thẳng mãn tính có thể ảnh hưởng đến kích thước não bộ, cấu trúc và chức năng của nó, giảm mức độ gen di truyền.

________

Stress isn't always a bad thing; It can be handy for a brust of extra energy and focus, like when you're playing a competitive sport or have to speak in public. But when it's continous, it actually begins to change your brain. Madhumita shows how chronic stress can affect brain size, its tructure, and how it functions, right down the level of your genes.

Bài viết này được xuất bản bởi Linh Linh, hãy thay YBOX để cám ơn bạn đấy nhé!
Hợp tác cùng YBOX trong tuyển dụng miễn phí trả phí, xem chi tiết tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
  • [TED-Ed] How stress affects your brain - Madhumita Murgia
  • How stress affects your brain
  • Madhumita Murgia
  • TED-Ed
384
0 0

Tạo thương hiệu cá nhân bằng việc tham gia dịch phụ đề

Những tác phẩm hoặc phụ đề hay sẽ nhận được những phần quà thú vị từ YBOX mỗi tháng

Tham gia ngay
Có thể bạn sẽ thích!