[The School of Life] Cách Để Buồn

 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
Ian Ly

Chúng bị áp lực là phải trở nên vui vẻ. Và để cảm thấy hài lòng một cách đúng đắn, chúng ta cần phải học, đôi lúc, nghệ thuật chạm vào nỗi đau và u sầu theo một cách mang tính xây dựng. Nếu bạn thích phim của chúng tôi, hãy ghé qua cửa hàng của chúng tôi (giao hàng toàn thế giới): https://goo.gl/GtoKBJ

Tham gia vào danh sách mail: http://bit.ly/2e0TQNJ

Hoặc ghé qua trụ sở chính ở Luân Đôn của chúng tôi: https://goo.gl/o2fjmD 

ĐỌC THÊM
Bạn có thể đọc thêm về chú đề hoặc khác ở blog này: https://goo.gl/pYh3ZN

TỪ SCHOOL OF LIFE

Trang của chúng tôi có lớp học, bài luận và sản phẩm giúp bạn suy ngẫm và phát triển: https://goo.gl/j1Ws6n 

Xem thêm phim về BẢN THÂN trong playlist: http://bit.ly/TSOLself

Bạn có thể gửi bản biên và phiên dịch của các videos ở đây: https://www.youtube.com/timedtext_cs_...

Tìm thêm thông tin ở đây: https://support.google.com/youtube/an...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
There is such pressure on us to be cheerful. And yet in order properly to be content, we need to learn, sometimes, the art of being constructively in touch with our sadder, more melancholy feelings. If you like our films, take a look at our shop (we ship worldwide): https://goo.gl/GtoKBJ

Join our mailing list: http://bit.ly/2e0TQNJ

Or visit us in person at our London HQ https://goo.gl/o2fjmD

 

FURTHER READING

You can read more on this and other subjects on our blog, here: https://goo.gl/pYh3ZN

MORE SCHOOL OF LIFE

Our website has classes, articles and products to help you think and grow: https://goo.gl/j1Ws6n

 

Watch more films on SELF in our playlist: http://bit.ly/TSOLself

You can submit translations and transcripts on all of our videos here: https://www.youtube.com/timedtext_cs_...

Find out how more here: https://support.google.com/youtube/an...

Bài viết này được xuất bản bởi Ian Ly, hãy thay YBOX để cám ơn bạn đấy nhé!
Hợp tác cùng YBOX trong tuyển dụng miễn phí trả phí, xem chi tiết tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
 • school of life
 • how to be sad
 • sad
 • happy
 • self
 • understanding
744
0 0

Tạo thương hiệu cá nhân bằng việc tham gia dịch phụ đề

Những tác phẩm hoặc phụ đề hay sẽ nhận được những phần quà thú vị từ YBOX mỗi tháng

Tham gia ngay
Có thể bạn sẽ thích!