[The School of Life] Làm Thế Nào Để Vượt Qua Sự Nhút Nhát, Rụt Rè

  • Tắt
  • Trên dưới
  • Cùng dòng
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Linh Linh

Bởi vì nhút nhát có thể kìm hãm chúng ta một cách mạnh mẽ như vậy, thật cám dỗ khi nghĩ rằng nó như một phần không thể thay đổi trong sự hình thành cảm xúc của ta, với liên quan đến tính cách con người và có lẽ cả sinh học cái chúng ta không thể tiêu diệt tận gốc. Nhưng sự thật, nhút nhát là.....

__________

Because shyness can grip us in such powerful ways, it's tempting to think of it as an immutable part of our emotional make-up, with roots that extend far into our personality and perhaps biology and that we can be incapable of ever extirparting. But in truth, Shyness is.......

Bài viết này được xuất bản bởi Linh Linh, hãy thay YBOX để cám ơn bạn đấy nhé!
Hợp tác cùng YBOX trong tuyển dụng miễn phí trả phí, xem chi tiết tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
  • [The School of Life] How to Overcome Shyness
  • Làm Thế Nào Để Vượt Qua Sự Nhút Nhát
  • Rụt Rè
318
0 0

Tạo thương hiệu cá nhân bằng việc tham gia dịch phụ đề

Những tác phẩm hoặc phụ đề hay sẽ nhận được những phần quà thú vị từ YBOX mỗi tháng

Tham gia ngay
Có thể bạn sẽ thích!