[The School Of Life] Quốc gia dành cho người chiến thắng | Quốc gia dành cho người thua cuộc -- Countries for winners | Countries for losers

  • Tắt
  • Trên dưới
  • Cùng dòng
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Cowie

Một cách tốt để phân chia xã hội tiên tiến là hỏi: đó là những điều tốt nếu bạn đang làm tốt, và liệu đó là những điều tốt nếu bạn đang làm xấu? Thật thú vị, kết quả rất khác nhau. Một thực tế liên quan là hầu hết chúng ta không, ít nhất là về tài chính, kết thúc là người chiến thắng. Điều đó sẽ cho chúng ta tạm dừng việc suy nghĩ.

Nếu bạn thích phim của chúng tôi, hãy xem cửa hàng của chúng tôi (chúng tôi gửi trên toàn thế giới): https://goo.gl/4CRRb6

Tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi: http://bit.ly/2e0TQNJ

Hoặc ghé thăm chúng tôi trực tiếp tại trụ sở Hành lang London của chúng tôi https://goo.gl/SJfbrF

 

_________________________________________

 

A good way to divide advanced societies is to ask: which are the good ones if you’re doing well, and which are the good ones if you’re doing badly? Interestingly, the results are very different. An associated fact is that most of us do not, financially at least, end up winners. That should give us pause for thought.

If you like our films, take a look at our shop (we ship worldwide): https://goo.gl/4CRRb6

Join our mailing list: http://bit.ly/2e0TQNJ

Or visit us in person at our London HQ https://goo.gl/SJfbrF

Bài viết này được xuất bản bởi Cowie , hãy thay YBOX để cám ơn bạn đấy nhé!
Hợp tác cùng YBOX trong tuyển dụng miễn phí trả phí, xem chi tiết tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
  • The School of Life
  • Winners
  • Losers
134
0 0

Tạo thương hiệu cá nhân bằng việc tham gia dịch phụ đề

Những tác phẩm hoặc phụ đề hay sẽ nhận được những phần quà thú vị từ YBOX mỗi tháng

Tham gia ngay
Có thể bạn sẽ thích!