[Thomas Frank] Cách Hiệu Quả Nhất Để Nhớ Những Thứ Bạn Học -- The Most Powerful Way to Remember What You Study

  • Tắt
  • Trên dưới
  • Cùng dòng
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Nguyễn Thục Nam

Cố gắng ghi nhớ tất cả mọi thứ bạn cần cho kỳ thi và bài kiểm tra có thể mất một thời gian dài. Tuy nhiên, "sự lặp cách đều" có thể giúp bạn tăng tốc quá trình học tập một cách có ý nghĩa - và nó có thể bổ sung cho hầu hết các phương pháp học tập khác.

Video này đi sâu vào lịch sử đằng sau kỹ thuật này, khám phá nó ảnh hưởng như thế nào đến bộ nhớ của chúng ta (thông qua cái gọi là hiệu quả khoảng cách) và cho bạn thấy chính xác cách thức bạn có thể sử dụng nó với flashcard và với các ứng dụng.

 
--------------------------------------
Trying to memorize everything you need for your exams and tests can take a long time. However, spaced repetition can help you speed the learning process up significantly - and it can complement almost any other study technique.
 
This video dives into the history behind this technique, explores how it affects our memory (through what's called the Spacing Effect), and shows you exactly how you can use it both with paper flash cards and with apps.
 
 
 
Bài viết này được xuất bản bởi Nguyễn Thục Nam, hãy thay YBOX để cám ơn bạn đấy nhé!
Hợp tác cùng YBOX trong tuyển dụng miễn phí trả phí, xem chi tiết tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
  • Spaced repetition
  • spacing effect
538
0 0

Tạo thương hiệu cá nhân bằng việc tham gia dịch phụ đề

Những tác phẩm hoặc phụ đề hay sẽ nhận được những phần quà thú vị từ YBOX mỗi tháng

Tham gia ngay
Có thể bạn sẽ thích!