[Life Advice] Tôi Đã Chọn Kinh Doanh Và Sống Cuộc Sống Tuyệt Vời Của Tôi Như Thế Nào - How I pick my business and Live my Awesome Life | Warren Buffet

  • Tắt
  • Trên dưới
  • Cùng dòng
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Kiim242

Warren Buffett -Nhà đầu tư  cho ta thấy quá trình ra quyết định của ông trong khi lựa chọn doanh nghiệp để đầu tư và do đó cho một cái nhìn sâu sắc sâu sắc về sự khôn ngoan của ông cho cuộc sống. Những suy nghĩ của ông có thể trở thành những nguyên tắc hướng dẫn của cuộc sống của các nhà đầu tư hoặc bất kì ai. 

-----------------------

Warrren Buffett, The investor saint reveals his decision making process while choosing businesses for investment and thus gives a deep insight into his wisdom for life. His thoughts can well become the guiding principles of anybody's life, investor or not.

Bài viết này được xuất bản bởi Kiim242, hãy thay YBOX để cám ơn bạn đấy nhé!
Hợp tác cùng YBOX trong tuyển dụng miễn phí trả phí, xem chi tiết tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
  • Warren Buffet
  • Life
512
0 0

Tạo thương hiệu cá nhân bằng việc tham gia dịch phụ đề

Những tác phẩm hoặc phụ đề hay sẽ nhận được những phần quà thú vị từ YBOX mỗi tháng

Tham gia ngay
Có thể bạn sẽ thích!