[Young Entrepreneurs Forum] Các Bước Viết Một Bản Kế Hoạch Kinh Doanh Để Bắt Đầu Doanh Nghiệp Của Chính Bạn - How To Write a Business Plan To Start Your Own Business

  • Tắt
  • Trên dưới
  • Cùng dòng
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Dương Việt Hà

Hãy bắt đầu doanh nghiệp của chính bạn bằng việc viết một bản kế hoạch kinh doanh. Làm thế nào để viết được một kế hoạch kinh doanh thành công cho những công ty khởi nghiệp thành công. Từng bước từng bước - Cách viết một kế hoạch kinh doanh hiệu quả để bắt đầu doanh nghiệp của chính bạn.

9 bước để viết một kế hoạch kinh doanh - Những bước đòi hỏi để viết một kế hoạch kinh doanh cho công ty hay dịch vụ của bạn

Bước 1 - Xác định tầm nhìn 1:16

Bước 2 - Thiết lập những mục tiêu và mục đích cho doanh nghiệp 1:50

Bước 3 - Xác định đặc trưng riêng cho sản phẩm của bạn 2:29

Bước 4 - Hiểu rõ về thị trường 3:02

Bước 5 - Hiểu về khách hàng 3:57

Bước 6 - Nghiên cứu nhu cầu doanh nghiệp 4:47

Bước 7 - Thiết lập mục tiêu tiếp thị 5:52

Bước 8 - Xác định chiến lược tiếp thị 6:38

Bước 9 - Hành động 7:20

----------------------------------

Start your own business by writing business plan. How to write a successful business plan for successful startups. Step by step - How to write a business plan an effectively for starting your own business.

9 steps for writing a business plan - Required steps to write a business plan for your company or service.

Step 1 - Define your vision 1:16

Step 2 - Set your goals and objectives for the business 1:50

Step 3 - Define your Unique Selling Proposition 2:29

Step 4 - Know your market 3:02

Step 5 - Know your customer 3:57

Step 6 - Research the demand for your business 4:47

Step 7 - Set your marketing goals 5:52

Step 8 - Define your marketing strategy 6:38

Step 9 - Take action 7:20

Bài viết này được xuất bản bởi Dương Việt Hà , hãy thay YBOX để cám ơn bạn đấy nhé!
Hợp tác cùng YBOX trong tuyển dụng miễn phí trả phí, xem chi tiết tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
  • #HowToWriteaBusinessPlanToStartYourOwnBusiness
  • #YoungEntrepreneursForum
806
0 0

Tạo thương hiệu cá nhân bằng việc tham gia dịch phụ đề

Những tác phẩm hoặc phụ đề hay sẽ nhận được những phần quà thú vị từ YBOX mỗi tháng

Tham gia ngay
Có thể bạn sẽ thích!