hr
Được thành lập vào năm 2013, KAfe Group là chuỗi café phục vụ đồ ăn lai Âu-Á đầu tiên tại Việt Nam – một trong những thị trường mới phát triển nhanh nhất thế giới – mang đến cho khách hàng những bữa ăn tươi ngon, chất lượng trong không gian hiện đại và
Liên hệ với tôi