Khánh Linh
"Mọi con sông đều đổ về biển vì biển hạ thấp mình hơn mọi con sông."
Liên hệ với tôi


Khánh Linh chưa like bài viết nào