HR IDB Vietna...
• IDB Việt Nam là Đơn vị phát triển Chất lượng Nguồn Nhân lực và Dịch vụ cho các Doanh nghiệp. Với môi trường làm việc chuyên nghiệp và khác biệt, mọi năng lực của Nhân viên sẽ được phát triển và có nhiều cơ hội thăng tiến. IDB Việt Nam có khát vọng
Liên hệ với tôi