Công ty Cầu V...
Mỗi một ứng viên là một viên kim cương thô Mỗi nhà tuyển dụng là một thợ chế tác kim hoàn Và một người thợ giỏi là một người có đủ kiên nhẫn để biến một viên kim cương thô trở thành một viên kim cương quý hiếm ai cũng muốn sở hữu
Liên hệ với tôi


Công ty Cầu Vồng Kép chưa like bài viết nào