Lưu Kim Chi
"Bạn chỉ sống một lần, nếu bạn sống một cuộc đời đầy ý nghĩa, một lần là quá đủ."
Liên hệ với tôi