Công ty Cổ ph...
Tại The Coffee House trân trọng và đề cao giá trị kết nối giữa con người và trải nghiệm của khách hàng. Chúng tôi mong muốn xây dựng thế hệ quản lý và nhân viên đam mê với cà phê và tâm huyết với ngành dịch vụ. Hãy gia nhập gia đình The Coffee House ngay!
Liên hệ với tôi