Quỹ Định Hướn...
“Quỹ Định Hướng” là một tổ chức phi lợi nhuận với kỳ vọng trở thành một phương tiện ươm mầm, nuôi dưỡng, định hướng phát triển cho các chương trình hướng nghiệp và khởi nghiệp tại Việt Nam.
Liên hệ với tôi