Anh Phuong Le...
"Đối với người tài, đức chính là vốn; còn người có đức, tài ắt tự sinh. Tài đức toàn vẹn là thánh nhân, tài đức cùng mất là người ngu ngốc, đức hơn tài là quân tử, tài hơn đức là tiểu nhân"
Liên hệ với tôi


Anh Phuong Le chưa like bài viết nào