Màu 54AAAA
'Tôi không muốn khóc ~ Cũng không muốn nghỉ ~ Không được, hay là nghỉ ngơi một chút nhỉ? ~ Không, không được, không được ~ Tôi không muốn thua cuộc ~ Nơi này đã từng một lần là sa mạc vô vọng ấy'
Liên hệ với tôi