The Maker
"Thật ra số phận không phải thứ từ trên trời rơi xuống, số phận của bạn nằm ở lựa chọn cua bạn mỗi lần bạn đứng trước một tình huống, bạn lựa chọn sự chắc ăn, hay sự phiêu lưu, rồi lựa chọn sẽ dưa đến những bước tiếp theo, việc của bạn là hãy chọn những
Liên hệ với tôi


The Maker chưa like bài viết nào