Phượng Phượng...
Những trái tim đau khổ và dũng cảm, đó là những tâm hồn cao thượng.
Liên hệ với tôi