Con Cá
"Khi không còn tao, ai sẽ cần mày nữa hả, Người Hùng?" - Joker
Liên hệ với tôi


Con Cá chưa like bài viết nào