Huy Vũ
“Trong ngục tù đầy tăm tối, một người thấy những song sắt, người còn lại thấy những vì sao.”
Liên hệ với tôi