Viễn Dương
Sinh ra là một bản thể Đừng để chết như một bản sao "John Mason"
Liên hệ với tôi