Minh Hiếu
"Tôi trở thành nhà báo vì muốn tự mình tìm hiểu sự việc, chứ không phải chỉ là những bản tin được đăng lên báo"
Liên hệ với tôi


Minh Hiếu chưa like bài viết nào