Thứ Hai
'Nơi nào có hi vọng, nơi đó có gian nan'
Liên hệ với tôi