Hidden Sea
'Liệu mọi điều tôi biết có thực sự là biển khơi ~ Hay phải chăng chỉ là sa mạc quạnh hiu xanh thẳm?'
Liên hệ với tôi


Hidden Sea chưa like bài viết nào