SLIDE FACTORY...
SLIDE FACTORY là thương hiệu trực thuộc INV GROUP Jsc, dành riêng cho lĩnh vực đào tạo tư duy thiết kế và kỹ năng thiết kế thuyết trình bằng công cụ Powerpoint, với hơn 200 khách hàng là doanh nghiệp và tập đoàn lớn trên cả nước.
Liên hệ với tôi


SLIDE FACTORY chưa like bài viết nào